PSM | Technik Sp. z o.o.

ul. Lęborska 3B
80-386 Gdańsk

Phone:
608 296 806

E-mail:
psmtechnik@psmtechnik.pl

NIP: 588-22-88-016 | REGON: 220655127 Sąd Rejonowy w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000309522 | Kapitał zakładowy spółki 5 000 zł.